تفاوت میان نسخه‌های «فهرست بخش‌های استان آذربایجان شرقی»

بدون خلاصه ویرایش
|۲۱۷٬۰۹۳
|[[بناب مرند]] • [[زنوز]] • [[مرند]]
|۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶<ref name=iran1316/>
|۶۱
|۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/167268]</ref>
|-
| ۴
|[[بناب]] • [[خوشه‌مهر]]
|۲۸
|۱۳۲۶٫۰۸٫۲۰<ref>[http://qavanin.ir/Law/TreeText/167268]</ref>
|۱۳۱۶٫۰۸٫۱۶<ref name=iran1316/>
|-
| ۵
|[[ایلخچی]]
|۲۱
|۱۳۷۶٫۳٫۲۵۱۳۷۶٫۰۳٫۲۵<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/117728]</ref>
|-
| ۲۳