تفاوت میان نسخه‌های «امنیت اطلاعات»

جز
جز (چنین سازمانی در ایران وجود ندارد(مربوط به جمهوری چک است.))
{{حق تکثیر مشکوک}}
 
همزمانهم‌زمان با گسترش به‌کارگیری رایانه‌های شخصی و مطرح شدن [[شبکه رایانه‌ای|شبکه‌های رایانه‌ای]] و به دنبال آن اینترنت (بزرگترین شبکهشبکه‌ی جهانی)، حیات،حیات رایانه‌ها و کاربران آنانکاربرانشان دستخوشدسخوش تغییراتتغییراتی اساسی شده‌استشده است. استفاده‌کنندگانکاربران رایانه به منظور به‌کارگیری دستاوردهادستاورد‌ها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملزمارتباطات،ملزم به رعایت اصولی ویژه و اههمهمورد جدیاهمیت بهقرار دادن(یا توجه کردن) همه‌ی همهمولفه‌های مؤلفه‌هایتاثیر تأثیرگذارگدار در تداوم ارائه خدماتخدمت در یک سامانه رایانه‌ایی رایانه ای می‌باشند.
 
امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای از جمله این مؤلفه‌ها بوده که نمی‌توان آن را مختص یک فرد یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله '''[[امنیت اطلاعات]]''' و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای در هر کشور، مستلزم توجه همه کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای بوده و می‌بایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح همه کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاست‌های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه همه کاربران رایانه در یک کشور شده و عملاً زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می‌دهد.
 
امنیت اطلاعات یک فرایند پیچیده فیزیکی و رایانه‌ای است که طی آن کشوری خاص با به‌کارگیری تجهیزات و فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری و کنترل [[اینترنت]] با استفاده تشکیل ارگان ها مختلف سعی بر کنترل اطلاعات شخصی و مهم امنیتی و کاربری کشور و مردم خود میکند . این کنترل ها ممکن است در شکل [[فیلترینگ]] و یا [[فیلترینگ هوشمند اینترنت|فیلترینگ هوشمند]] و مسدود سازی و کنترل [[ایپروتکل پیاینترنت|اینترنت پروتکل]] های مزاحم صورت بگیرد.
 
اکنون [[پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا|پلیس فتا]] در ایران عهده دار مسئولیت نظارت بر فعالیت های اینترنتی هستند.
۴

ویرایش