تفاوت میان نسخه‌های «فهرست فیلسوفان ایرانی»

←‏معاصرین: اصلاح اشتباه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏معاصرین: اصلاح اشتباه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[محمدرضا نیکفر]]
* [[مراد فرهادپور]]
* [[مرتضی اکبری]] (ایشان حسابدار هستند عجیبه که در این لیست قرار گرفتن)اضافه شده
* [[مرتضی مردیها]]
* ‌[[مرتضی مطهری]]
۱۱

ویرایش