تفاوت میان نسخه‌های «میلک‌من من»

جز
(به نسخهٔ 33332303 از شهاب قاضی عسکری (بحث) برگردانده شد (توینکل))
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
برچسب: برگردانده‌شده
رتکن ها سازندگان میلکمن من بودند و کسانی بودند که فراتر از اوور وید بودند(بهشت نهایی فراتر از اوور وید است)آنها اوور وویدرابه طور دلخواه تغییر می‌دادند، رتکن ها میلکمن من را برای شکست دادن دشمنانشان ساختند میلکمن من واقعیت را در سطح فراتر از اور ووید بااستفاده از شیری که توزیع میکرد تغییر میداد، اما وجود میلکمن من درنهایت توسط رتکن ها که سازندگانش بودند پاک شداما گفته شده که او هنوز دربهشت نهایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Milkman Man (Canon, Prime Earth)/Cgay3481|نشانی=https://character-stats-and-profiles.fandom.com/wiki/Milkman_Man_(Canon,_Prime_Earth)/Cgay3481|وبگاه=Character Stats and Profiles Wiki|بازبینی=2021-10-05|کد زبان=en}}</ref>
 
میلکمن من در برابر ضربه ای ایستادومقاومت کرد که میتوانست کل دنیای دیسی را نابود کند.
== قدرت‌ها و توانایی‌ها ==
اگر بخواهیم قدرت‌های میلک‌من‌ من به‌طور خلاصه بگوییم، او از خود کمیک‌بوک هم فراتر است و کل کمیک (شامل [[دی‌سی کامیکس|دی‌سی]] و البته [[مارول کامیکس|مارول]] که هرکدام دنیاهای جداگانه‌ای هستند ولی درطی خطی داستانی [[دی‌سی علیه مارول|کراس‌اور مارول علیه دی‌سی با پیروزی دی‌سی بر مارول]] این دو دنیا به هم مرتبط شدند (به‌مدت کوتاه)) برای او معنایی ندارد. [[پرزنس (دی‌سی کامیکس)|پرزنس]]، [[پرایمال مانیتور (دی سی کامیکس)|پرایمال مانیتور]]، [[دکتر منهتن]]، [[لوسیفر (دی‌سی کامیکس)|لوسیفر مورنینگ استار]] و ... دربرابر قدرت میلک‌من من هیچ هستند. او برای این آمده که کل صنعت کامیک‌بوک را در امن و آرامش نگه دارد. تنها کسی که می‌تواند میلک‌من من را شکست دهد یا به‌طور کامل او را از صفحه کمیک‌بوک حذف کند، [[نویسنده]] است.