تفاوت میان نسخه‌های «یاخته خونی»

←‏top: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏top: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
[[پرونده:Red White Blood cells.jpg|بندانگشتی|یاخته‌های خونی: [[گلبول قرمز]] (سمت چپ)، [[پلاکت]]‌ (وسط) و [[گلبول سفید]] (سمت راست)]]
به انواع سلول‌های موجود در [[بافت خون]]، اصطلاحاً '''یاختهیاختهٔ خونی''' یا '''هموسایت''' می‌گویند. یاخته‌های خونی معمولاً در سه دسته طبقه‌بندی می‌شود:
* [[گلبول قرمز|گلبول‌های قرمز]] – اریتروسیت‌ها
* [[گلبول سفید|گلبول‌های سفید]] – لوکوسیت‌ها
* [[پلاکت]]‌ها – ترومبوسیت‌ها،
اگر مقداری از خون را سانتریفوژ کنیمکنیم، ،دوبخشدو بخش خون از هم جدا میشوند؛بهمی‌شوند؛ طوریبه کهطوری‌که در یک فرد سالم و بالغ معمولامعمولاً ۵۵ درصد حجم خون را پلاسما و ۴۵ درصد آن را بخش سلولی خونخون، ،کهکه شامل پلاکتپلاکت‌ها، ها،گلبول هایگلبول‌های سفید و گلبول هایگلبول‌های قرمز میشوندمی‌شوند، تشکیل میدهدمی‌دهد.
پلاکت یاختهیاختهٔ خونی حساب نمیشودنمی‌شود.
 
== گلبول‌های قرمز ==