تفاوت میان نسخه‌های «دائموسین»

هیوو همان موبون هست
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(هیوو همان موبون هست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| پدر = [[یوری]]
| مادر = [[بانو سونگ]]
| فرزندان = [[شاهزاده هودونگ|هودونگ]] ، [[هیوو]] ، [[موبون]]
| دین = [[شمن باوری]]، [[بوداییت]]}}
{{تاریخ کره}}