آکروزوم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴۲ بایت حذف‌شده ،  ۸ ماه پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
'''بیڬمفآکروزومآکروزوم''' یک [[اندامک|اندامک است]] است که در نیمهٔ جلویی [[اسپرماتوزون|سر دکلاجسپرم]] (سلولهایسلول‌های [[اسپرم]]) بسیاری از حیوانات[[جانوران]] از جمله [[انسان]] ایجاد می‌شود. منشأ این ساختار، دستگاه [[دستگاه گلژی|گلژی گرفته شده‌است]] است. در [[پستانداران]] [[هوددان|Eutherian]]، آکروزوم حاوی [[آنزیم]]‌های تخریب کنندهتخریب‌کننده (از جمله [[هیالورونیداز]] و [[آکروزین]]) است.<ref>{{Cite web|url=http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|title=acrosome definition - Dictionary - MSN Encarta|accessdate=2007-08-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090214025038/http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|archivedate=2009-02-14}}</ref> این انزیم‌ها، [[غشای سلولی]] [[تخمک]]،<ref>{{Cite journal|last=Larson|first=Jennine L.|last2=Miller|first2=David J.|date=1999|title=Simple histochemical stain for acrosomes on sperm from several species|journal=Molecular Reproduction and Development|language=en|volume=52|issue=4|pages=445–449|doi=10.1002/(SICI)1098-2795(199904)52:4<445::AID-MRD14>3.0.CO;2-6|issn=1098-2795|pmid=10092125}}</ref> zona pellucida نامیده می‌شود، تجزیه می‌کنند و به [[هسته سلول]] [[پلوئیدی|هاپلوئید]] موجود در سلول اسپرم اجازه می‌دهد تا به هسته هاپلوئید در [[تخمک]] بپیوندد.
 
این عملکردٮعملکرد آکروزوم را می‌توان ''در حالت [[درون‌کشتگاهی|در شرایط آزمایشگاهی]]'' با موادی که سلول‌های اسپرم به‌طور طبیعی با آنهاآن‌ها مواجه می‌شوند مانند [[پروژسترون]]<ref>{{Cite journal|last=Lishko|first=Polina V.|last2=Botchkina|first2=Inna L.|last3=Kirichok|first3=Yuriy|date=March 2011|title=Progesterone activates the principal Ca 2+ channel of human sperm|url=https://www.nature.com/articles/nature09767|journal=Nature|language=en|volume=471|issue=7338|pages=387–391|doi=10.1038/nature09767|issn=1476-4687}}</ref> یا مایع فولیکولار [[یون‌بر|و همچنین [[یون‌بر|یونوفور]] [[کلسیم]] A23187 که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد،است، تحریک کرد.<ref>{{Cite journal|last=Jamil|first=K.|last2=White|first2=I. G.|date=December 1981|title=Induction of acrosomal reaction in sperm with ionophore A23187 and calcium|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6797354/|journal=Archives of Andrology|volume=7|issue=4|pages=283–292|doi=10.3109/01485018108999319|issn=0148-5016|pmid=6797354}}</ref><ref>{{Cite journal|vauthors=Carver-Ward JA, Moran-Verbeek IM, Hollanders JM|date=February 1997|title=Comparative flow cytometric analysis of the human sperm acrosome reaction using CD46 antibody and lectins|journal=J. Assist. Reprod. Genet.|volume=14|issue=2|pages=111–9|doi=10.1007/bf02765780|pmc=3454831|pmid=9048242}}</ref>
ب<ref>{{Cite web|url=http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|title=acrosome definition - Dictionary - MSN Encarta|accessdate=2007-08-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090214025038/http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861695331|archivedate=2009-02-14}}</ref> این انزیم‌ها غشای خارجی [[تخمک]]،<ref>{{Cite journal|last=Larson|first=Jennine L.|last2=Miller|first2=David J.|date=1999|title=Simple histochemical stain for acrosomes on sperm from several species|journal=Molecular Reproduction and Development|language=en|volume=52|issue=4|pages=445–449|doi=10.1002/(SICI)1098-2795(199904)52:4<445::AID-MRD14>3.0.CO;2-6|issn=1098-2795|pmid=10092125}}</ref> که zona pellucida نامیده می‌شودٻ، تجزیه می‌کنند و به [[هسته سلول|هسته]] [[پلوئیدی|هاپلوئید]] موجود در سلول اسپرم اجازه می‌دهد تا به هسته هاپلوئید در تخمکٻ شزبپیوندد.
 
این عملکردٮ آکروزوم را می‌توان ''[[درون‌کشتگاهی|در شرایط آزمایشگاهی]]'' با موادی که سلول‌های اسپرم به‌طور طبیعی با آنها مواجه می‌شوند مانند [[پروژسترون]]<ref>{{Cite journal|last=Lishko|first=Polina V.|last2=Botchkina|first2=Inna L.|last3=Kirichok|first3=Yuriy|date=March 2011|title=Progesterone activates the principal Ca 2+ channel of human sperm|url=https://www.nature.com/articles/nature09767|journal=Nature|language=en|volume=471|issue=7338|pages=387–391|doi=10.1038/nature09767|issn=1476-4687}}</ref> یا مایع فولیکولار [[یون‌بر|و همچنین یونوفور]] کلسیم A23187 که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحریک کرد.<ref>{{Cite journal|last=Jamil|first=K.|last2=White|first2=I. G.|date=December 1981|title=Induction of acrosomal reaction in sperm with ionophore A23187 and calcium|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6797354/|journal=Archives of Andrology|volume=7|issue=4|pages=283–292|doi=10.3109/01485018108999319|issn=0148-5016|pmid=6797354}}</ref><ref>{{Cite journal|vauthors=Carver-Ward JA, Moran-Verbeek IM, Hollanders JM|date=February 1997|title=Comparative flow cytometric analysis of the human sperm acrosome reaction using CD46 antibody and lectins|journal=J. Assist. Reprod. Genet.|volume=14|issue=2|pages=111–9|doi=10.1007/bf02765780|pmc=3454831|pmid=9048242}}</ref>
[[پرونده:Simplified_spermatozoon_diagram.svg|وسط|بندانگشتی|550x550پیکسل| اسپرم انسان]]
در موارد [[گلوبوزواسپرمی]] (اسپرم‌هایی با سر گردگِرد)، [[دستگاه گلژی]] ''به آکروزوم'' تبدیل نمی‌شود و این موضوع، باعث [[ناباروری مردان|ناباروری مردان]] می‌شود]].
* گ
 
== منابع ==
[[رده:آندرولوژی]]