درس‌های فلسفه تاریخ: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{فلسفه هگل}}
'''عقل در تاریخ''' نام کتابی از [[هگل]] است. این کتاب شامل دو پیش‌نویس است. پیش‌نویس اول آن کوتاه تر از دومی است. پیش‌نویس دوم به سه قسمت [[فلسفه]] [[تاریخ]] تحققتحقق، [[روح]] در تاریخ و سیر تاریخ جهانی تقسیم می‌شود. پیوست این کتاب شامل وضع [[جغرافیا]]ی جهانی تعاریف کلی [[جهان]] نو و جهان کهن و بخش بندی تاریخ جهانی است. این کتاب بر مبنای روش جدلی ([[دیالکتیک]]) هگل و یگانگی بنیاد فکری او است.
 
== بحث هگل در این کتاب ==