تفاوت میان نسخه‌های «پژوهشگاه مواد و انرژی»

←‏top: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد
(←‏تاریخچه: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏top: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
 
<br />'''تاسیسبنیانگذاری''': 1347۱۳۴۶ ه‍.ش
 
'''نوع''': دولتی
'''رئیس''': دکتر علیرضا خاوندی
 
'''هیاتهیأت امنا''': 10نفر۱۰ نفر (حقیقی و حقوقی)
 
'''هیاتهیأت علمی''': 70۷۰ نفر
 
'''مکان''': مشکین دشتمشکین‌دشت کرج، ایران
 
'''وب گاهوبگاه''': https://www.merc.ac.ir/|جایگزین={{پیوند مرده|date=ژوئن 2020 |bot=InternetArchiveBot }}]]
'''پژوهشگاه مواد و انرژی ایران بزرگ''' یک مرکز علمی پژوهشی است که به طور مستقل و زیر نظر [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]] در زمینهزمینهٔ مواد و انرژی فعالیت می کندمی‌کند. این پژوهشگاه از 4۴ پژوهشکدهپژوهشکدهٔ سرامیک، انرژی، نیمه هادینیمه‌هادی­ها‌ها و فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت هایفعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه هایزمینه‌های مرتبط با مواد و انرژی می پردازندمی‌پردازند.<br />
 
== تاریخچه ==