تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/رأی‌مندان»

←‏اطلاعات تکمیلی رأی‌مندان: رأی‌مندان تا ۱۶:۲۰ تهران
(←‏اطلاعات تکمیلی رأی‌مندان: رأی‌مندان تا ۱۶:۲۰ تهران)
|-
| [[کاربر:4nn1l2|4nn1l2]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:16-Radin|16-Radin]]
|-
| [[کاربر:Amin(امین)|Amin(امین)]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Aminiani|Aminiani]]
|-
| [[کاربر:Anaahitaa|Anaahitaa]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Anonymous Mamad|Anonymous Mamad]]
|-
| [[کاربر:Arash.pt|Arash.pt]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Arash.z|Arash.z]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:ArefKabi|ArefKabi]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Arfarshchi|Arfarshchi]]
|-
| [[کاربر:Bahar1397|Bahar1397]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Balgard429|Balgard429]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Darafsh|Darafsh]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Davidlee1997davidlee|Davidlee1997davidlee]]
|-
| [[کاربر:Dayhimak|Dayhimak]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:DejaVu|DejaVu]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Dicbrat|Dicbrat]]
|-
| [[کاربر:Fajr18|Fajr18]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Fakhravar jam|Fakhravar jam]]
|-
| [[کاربر:Gharouni|Gharouni]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Gire 3pich2005|Gire 3pich2005]]
|-
| [[کاربر:ImanFakhri|ImanFakhri]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:In fact|In fact]]}}
|-
| [[کاربر:Javadhidden|Javadhidden]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Jeeputer|Jeeputer]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:JSHDS99|JSHDS99]]
|-
| [[کاربر:Kazemita1|Kazemita1]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Keivan.f|Keivan.f]]
|-
| [[کاربر:Masoud bukani|Masoud bukani]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Massol1360|Massol1360]]
|-
| [[کاربر:Mmojtabaa|Mmojtabaa]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Mmrrasadi|Mmrrasadi]]
|-
| [[کاربر:Mohamadr za|Mohamadr za]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Mohammad.darg|Mohammad.darg]]
|-
| [[کاربر:Mohammad R. Jamshidi|Mohammad R. Jamshidi]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Mohammadrahmani2o0|Mohammadrahmani2o0]]
|-
| [[کاربر:Mojtabakd|Mojtabakd]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Mortezarahimi3rd|Mortezarahimi3rd]]
|-
| [[کاربر:Persia|Persia]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Persiason|Persiason]]
|-
| [[کاربر:POS78|POS78]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:PouRia.Bn|PouRia.Bn]]
|-
| [[کاربر:Q2020|Q2020]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:QN|QN]]
|-
| [[کاربر:Reza Amper|Reza Amper]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Reza bardeh|Reza bardeh]]
|-
| [[کاربر:Saranami2020|Saranami2020]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Sayenevisande|Sayenevisande]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Shahnamk|Shahnamk]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Shahr e kian|Shahr e kian]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Sunfyre|Sunfyre]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:Surboni|Surboni]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Telluride|Telluride]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:Tgeik|Tgeik]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:The Ocean|The Ocean]]
|-
| [[کاربر:ارژنگ|ارژنگ]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:امیررضا خاکساری|امیررضا خاکساری]]
|-
| [[کاربر:دلارام عطا|دلارام عطا]]
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:دن کیشوت|دن کیشوت]]
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:محک|محک]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| {{رأی‌مند نامزدشده|[[کاربر:مرتضا|مرتضا]]}}
| {{بله|رأی داد}}
|
|-
| [[کاربر:مسعود|مسعود]]