تفاوت میان نسخه‌های «فین‌رود فلاگوند»

شجره‌نامه
(شکل‌گیری شخصیت و جعبه اطلاعات)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(شجره‌نامه)
 
وقتی سیلماریلیون برای اولین بار منتشر شد، فین‌رود به عنوان برادر گالادریل، [[آنگرود]]، [[آئگنور]] و [[اورودرت]] معرفی شد. اما در نسخه‌های بعدی اورودرت تبدیل به فرزند آنگرود و [[الدالوته]] و بردارزاده فین‌رود شد. دلیل این تغییر این بود که برخی از اصلاحات تالکین در متونی که از خودش به جا گذاشته بود اعمال نشده بودند.<ref>{{cite book |first=Douglas Charles |last=Kane |title=Arda Reconstructed: The Creation of the Published Silmarillion | year=2009 |publisher=Associated University Presse |isbn=9-780-98014-963-0 |page=74}}</ref>
 
== شجره‌نامه ==
{{tree chart/start}}
{{tree chart|boxstyle=background:#b8e186;|MIR |~|~|y|~|~|~|FIN|~|~|y|~|~|IND| | | | | | | | | | |OLW| MIR=[[میریل]]| FIN=[[فینوه]] از [[نولدور]] |IND=[[ایندیس]] از [[وانیار]] |OLW=[[اولوه]] از [[تلری]]}}
{{tree chart| | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|^|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | |!|}}
{{tree chart|boxstyle=background:#b8e186;| | | | |FEA | |FID| |FIG | |IRI| |FIA|~|~|y|~|~|~|~|EAR |FEA=[[فئانور]] |FID=[[فیندیس]] |FIG=[[فین‌گولفین]] |IRI=[[ایریمه]] |FIA=[[فینارفین]] |EAR=[[ائارون‌]]}}
{{tree chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.|}}
{{tree chart|boxstyle=background:#b8e186;| | | | | | | | | | | | | | | | | | |FIN | |ANG | |AEG | |GAL | FIN='''فین‌رود''' |ANG=آنگرود |AEG=آئگنور |GAL=[[گالادریل]]}}
{{tree chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{tree chart|boxstyle=background:#b8e186;| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ORO| | | | | | | | ORO=[[اورودرت]]}}
{{tree chart/end}}
 
{| class="wikitable"
|-
|+ راهنما:
! scope="col" | رنگ
! scope="col" | توضیح
|-
! scope="row" | {{color box|#b8e186}}
| [[الف (سرزمین میانی)|الف]]
|}
 
== منابع ==
۷۴

ویرایش