تفاوت میان نسخه‌های «بحث ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/ویژه:پیام انبوه»

پاسخ
(پاسخ)
 
* {{پینگ|Mahdy Saffar}} من فهرست رای‌مندان را در [[ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/ویژه:پیام انبوه/فهرست]] و پیام را در [[ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور دوازدهم/ویژه:پیام انبوه]] قرار دادم. اگر جناب حجت فرصت نکردند به عنوان مجری انتخابات در [[وپ:تام]] درخواست ارسال پیام انبوه دهید. من چون خودم نامزد هستم انجام نمیدهم.-- ‏ [[کاربر:Sunfyre|Sunfyre]]<sup>[[بحث کاربر:Sunfyre|T]]</sup> ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)
*:{{انجام شد}} — [[کاربر:Huji|حجت]]/[[بحث_کاربر:Huji|<sup>بحث</sup>]] ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)
*:سلام. ممنون از پیگیری [[کاربر:Sunfyre|آرمان گرامی]] و ارسال پیام توسط [[کاربر:Huji|حجت عزیز]]. اگر یکی دو روزی تعلل کردم برای این بود که در راهنمای برگزاری انتخابات پیشنهاد شده‌بود ارسال پیام انبوه چند روز پس از شروع انتخابات صورت گیرد. در هر صورت ممنون که در زمان مناسب اقدام کردید. [[کاربر:Mahdy Saffar|<span style="color:#007FAF;">مهدی</span>]] [[بحث کاربر:Mahdy Saffar|<span style="color:#CF7F2F;">صفار</span>]] ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۲۱ (ایران) ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)