تفاوت میان نسخه‌های «بحث:فرهنگ در آلمان»

Sicaspi صفحهٔ بحث:فرهنگ در آلمان را به بحث:فرهنگ آلمانی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: این فقط مربوط به آلمان نیست بلکه در اتریش و لهستان و مجارستان و ... هم وجود دارد
(Sicaspi صفحهٔ بحث:فرهنگ در آلمان را به بحث:فرهنگ آلمانی که تغییرمسیر بود منتقل کرد: این فقط مربوط به آلمان نیست بلکه در اتریش و لهستان و مجارستان و ... هم وجود دارد)
 
(بدون تفاوت)