کری (فیلم ۲۰۱۳): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن ردهٔ «فیلم‌های درباره رابطه مادر و دختر» به کمک توفاویکی رده
(افزودن ردهٔ «فیلم‌های درباره رابطه مادر و دختر» به کمک توفاویکی رده)
[[رده:فیلم‌های ترسناک روان‌شناختی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک روان‌شناختی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک فراطبیعی]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک فراطبیعی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک فراطبیعی]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک مذهبی]]
[[رده:فیلم‌های ترسناک نوجوانانه دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درباره تجاوز جنسی]]
[[رده:فیلم‌های درباره دورجنبی]]
[[رده:فیلم‌های درباره رابطه مادر و دختر]]
[[رده:فیلم‌های درباره قلدری و زورگویی]]
[[رده:فیلم‌های درباره کودک‌آزاری]]