تفاوت میان نسخه‌های «بروجرد»

←‏سینما: تمیزکاری، افزودن اطلاعات و منبع درباره بازسازی سینما فلسطین
(←‏کتابخانه‌ها: افزودن کتابخانه آیتی با منبع)
(←‏سینما: تمیزکاری، افزودن اطلاعات و منبع درباره بازسازی سینما فلسطین)
کتابخانه آیت الله محمد بروجردی از کتابخانه های وابسته به [[آستان قدس رضوی]] رضوی است که در سال ۱۳۶۸ به صورت وقفی در بروجرد احداث شده است. <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/46203/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF |عنوان=کتابخانه آیت الله محمد بروجردی (ره)- بروجرد | ناشر =سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی |تاریخ =۱۳۹۳-۰۴-۳۰ |تاریخ بازبینی=۱۴۰۰٫۸٫۲۱}}</ref>
 
=== سینما ===
تا پیش از [[انقلاب ۱۳۵۷ ایران]]، شهرستان بروجرد دارای چهار سینما به نام‌های، «سینما ایران» واقع در خیابان پهلوی، سینما داریوش در میدان پهلوی، سینما آریا در خیابان بهار و سینما گرین‌سیتی (فلسطین کنونی) واقع در خیابان آیت‌الله کاشانی فعلی بود. در حال حاضر شهرستان بروجرد دارای دو سینما است که از این میان تنها سینما «فلسطین» فعال است. این سینما که در ۱۳۴۱ با عنوان گرین‌سیتی یا شهرسبز تأسیس شده بود، دارای سالن بزرگی با ۱۰۷۷ صندلی است و مساحت آن ۱۲۲۹ متر مربع است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.irna.ir/fa/News/80128656/فرهنگی/ˈسینماˈ__مکانی_فراموش_شده_در_شهر_بروجرد |عنوان=سینما مکانی فراموش شده در شهر بروجرد | ناشر =خبرگزاری جمهوری اسلامی |تاریخ = ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی= ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref> سینما ایرانفلسطین اولینپس سینمایاز بروجردبازسازی بوده‌استکلی کهو دربا خیابانصرف پهلوی سابق شهدای امروز ایجاد شده‌است. سینما داریوش دومین سینمای بروجرد بود که در سال ۱۳۳۸ در میدان پهلوی (شهدا) افتتاح شدیک و ۵۰۳نیم صندلی داشت. سومین سینمای این شهر، سینمامیلیارد آریاتومان، در خیاباناسفند بهار۱۳۹۷با روبرویافزوده شهرداریشدن فعلییک بوده‌استسالن وکوچک چهارمینبه سینمایظرفیت تأسیس۴۳ شدهنفر، نیزبه سینماصورت گرینپردیس سیتیسینمایی یابازگشایی همان فلسطین فعلی بوده‌استشد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=سینماهای_استان_لرستان |عنوان=سینماهای استان لرستان |ناشر=سامانه مدیریت تبلیغات اسلامی |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160308222338/http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=سینماهای_استان_لرستان |archivedate=۸ مارس ۲۰۱۶ |dead-url=yes}}</ref> سینما داریوش با عنوان «آزادی» تا سال ۱۳۸۵ فعالیت داشت اما در اثر [[زمین لرزه بروجرد و دورود (۱۳۸۵)|زمین لرزه فروردین این سال]]، آسیب دید<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= httphttps://www.mehrnewsirna.comir/fanews/NewsDetail.aspx?NewsID=1147626|عنوان=سینما آزادی بروجرد، سینمایی که در زلزله جا ماند | ناشر = خبرگزاری مهر|تاریخ =۱۷ شهریور ۱۳۸۹ |تاریخ بازبینی= ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲}}<83235292/ref> و در سال‌های اخیر از فضای آن برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استفاده می‌شد و در حال حاضر یک کتابفروشی شده‌است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.borujerdtimes.ir/akhbar/nmayshgah15-bzrg%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-ktab%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-rvz%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-shnbh%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-dr%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-mhl%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-synma%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF-azady%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-brvjrd-afttah-shd.aspx%D8%B4%D8%AF |عنوان=نمایشگاه15 بزرگمیلیارد کتابریال روزبرای شنبه در محلبازسازی سینما آزادیفلسطین بروجرد افتتاحهزینه شد | ناشر =روزهای بروجردایرنا |تاریخ =۲۷۱۶ خرداداسفند ۱۳۹۱۱۳۹۷ |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140406222649/http://www.borujerdtimes.ir/akhbar/nmayshgah۱۴۰۰-bzrg۰۸-ktab-rvz-shnbh-dr-mhl-synma-azady-brvjrd-afttah-shd.aspx۲۱ |archivedate=۶ آوریل ۲۰۱۴ |dead-url=yes}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1212310 |عنوان=سینما آزادی بروجرد همچنان در انتظار بازسازی |ناشر=خبرگزاری مهر |تاریخ=۲۷ آذر ۱۳۸۹ |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲}}{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}</ref>
 
تا پیش از [[انقلاب ۱۳۵۷ ایران|انقلاب]]، شهر بروجرد دارای چهار سینما به نام‌های سینما ایران واقع در خیابان پهلوی، سینما داریوش در میدان پهلوی، سینما آریا در خیابان بهار و سینما گرین‌سیتی (فلسطین کنونی) واقع در خیابان آیت‌الله کاشانی فعلی بود. سینما ایران اولین سینمای بروجرد بوده‌است که در خیابان پهلوی سابق شهدای امروز ایجاد شده‌است. سینما داریوش دومین سینمای بروجرد بود که در سال ۱۳۳۸ در میدان پهلوی (شهدا) افتتاح شد و ۵۰۳ صندلی داشت. سومین سینمای این شهر، سینما آریا در خیابان بهار روبروی شهرداری فعلی بوده‌است و چهارمین سینمای تأسیس شده نیز سینما گرین سیتی یا همان فلسطین فعلی بوده‌است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=سینماهای_استان_لرستان |عنوان=سینماهای استان لرستان |ناشر=سامانه مدیریت تبلیغات اسلامی |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160308222338/http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=سینماهای_استان_لرستان |archivedate=۸ مارس ۲۰۱۶ |dead-url=yes}}</ref> سینما داریوش با عنوان «آزادی» تا سال ۱۳۸۵ فعالیت داشت اما در اثر [[زمین لرزه بروجرد و دورود (۱۳۸۵)|زمین لرزه فروردین این سال]]، آسیب دید<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1147626|عنوان=سینما آزادی بروجرد، سینمایی که در زلزله جا ماند | ناشر = خبرگزاری مهر|تاریخ =۱۷ شهریور ۱۳۸۹ |تاریخ بازبینی= ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲}}</ref> و در سال‌های اخیر از فضای آن برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استفاده می‌شد و در حال حاضر یک کتابفروشی شده‌است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.borujerdtimes.ir/akhbar/nmayshgah-bzrg-ktab-rvz-shnbh-dr-mhl-synma-azady-brvjrd-afttah-shd.aspx |عنوان=نمایشگاه بزرگ کتاب روز شنبه در محل سینما آزادی بروجرد افتتاح شد |ناشر=روزهای بروجرد |تاریخ=۲۷ خرداد ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140406222649/http://www.borujerdtimes.ir/akhbar/nmayshgah-bzrg-ktab-rvz-shnbh-dr-mhl-synma-azady-brvjrd-afttah-shd.aspx |archivedate=۶ آوریل ۲۰۱۴ |dead-url=yes}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1212310 |عنوان=سینما آزادی بروجرد همچنان در انتظار بازسازی |ناشر=خبرگزاری مهر |تاریخ=۲۷ آذر ۱۳۸۹ |تاریخ بازبینی=۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲}}{{پیوند مرده|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}</ref>
 
=== تئاتر ===