تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان بافت»

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
* [[غار جفریز]]
* خانه تاریخی ایرانمنش
* روستای بنگان
* [[قلعه غنجعلیخان]] هشون
[[File:قلعه قنجعلی خان.jpg|thumb|قلعه قنجعلی خان افشار]]
* قلعه کردعلی
* قلعه‌های تاریخی دشتاب
* [[آبشار سه کاسه]] جهانجان
[[File:Sekaseh.jpg|thumb|آبشار سه کاسه]]
* [[سد بافت]]
* باغ‌های [[گردو]]های کهنسال گوغر
۴٬۳۶۰

ویرایش