تفاوت میان نسخه‌های «فارقلیط»

‏ اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی، حذف ویکی‌سازی
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
(‏ اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی، حذف ویکی‌سازی)
از همان آغاز اسلام در سدهٔ ۷ میلادی برخی از مسلمانان، [[محمد]] را فارقلیط موعود مسیح می‌دانستند. [[ابن اسحاق]] نخستین تاریخ‌نگار اسلام، با گزارش انجیل یوحنا Munahhemana را واژه ای [[زبان سریانی|سریانی]] برای محمد می‌داند که در یونانی [[پاراکلیت]] است.<ref>Parrinder, Geoffrey. Jesus in the Qur'an. Oneworld Publications, 2013.</ref>
آیهٔ قرآنی که مسلمانان به آن ارجاع می‌دهند از [[سوره صف]] آیه ششم این است.
{{نقل قول|و آنگاه که عیسی پسر مریم گفت: ای پسران [[بنی اسرائیل|اسرائیل]]! من فرستاده خداوند بر شمایم، تا [[تورات]] پیش از من را تصدیق کنم و مژده دهم شما را به پیامبری که پس از من خواهد آمد؛ که نامش [[احمد]] است؛ ولی آنگاه که او با نشان‌های روشن می‌آید، آنان می‌گویند که این جادویی آشکار است.<ref>قرآن ۶۱:۶</ref>}}
 
نویسندگان مسلمانان همانندی میان واژهٔ [[پاراکلتوس]] (paraclutos, παράκλητος) به معنای دلداری دهنده و پریکلوتوس (periclutos, περικλυτος) به معنی برگزیده یافته‌اند، و پریکلوتوس را با واژه احمد، نام دیگر محمد در قرآن ترجمه و تطبیق می‌دهند.