تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:AzizAlizad»

گوارائیسم و گواریسم
(گوارائیسم و گواریسم)
:یادم رفت امضاء کنم. [[کاربر:Dayhimak|<font size="3" face="IranNastaliq">'''دیهیم'''</font>]] ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۰ (UTC)
 
== جامعه شناسیجامعه‌شناسی شرم ==
 
@Dayhimak سلام. فرهنگ شرم - فرهنگ تقصیر: حمید سبزواری؛ بررسی تأثیر دینداری بر تجربه احساس شرم: شرق شرمگین و غرب گناه کار: دکتر شاپور بهیان (پژوهش میدانی: دو فصلنامه پژوهش جامعه‌شناسی معاصر. دانشگاه اصفهان)؛ جامعه‌شناسی‌شرم: جواد میری (هفته نامه کرگدن). در ضمن حسن قاضی مرادی نمی‌شناسم ولی شنیدم معتبر است هر چند کتابش منابع و ندارد! و اینکه احتمالاً کتاب جامعه‌شناسی خودمانی: حسن نراقی هم در این زمینه مطالب روزنامه ای داشته باشد. [[کاربر:AzizAlizad|AzizAlizad]] ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)
:سلام و صمیمانه از لطف و راهنمایی شما ممنونم. [[کاربر:Dayhimak|<font size="3" face="IranNastaliq">'''دیهیم'''</font>]] ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)
 
موفق باشید. [[کاربر:AzizAlizad|AzizAlizad]] ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۳ (UTC)
 
کاربر:Dayhimak سلام. ضمن سپاس از ادغام دو مقاله [[فهم همدلانه]] و [[تفهم]]، لطفالطفاً مستند نمایید در کدام کتاب جامعه شناسیجامعه‌شناسی برای واژه آلمانی Verstehen معادل فهم همدلانه نوشته شدهشده‌است؟ است؟ همان طورهمان‌طور که در ص ۱۰۶ کتاب «ج. ماکس وبر» اثر فروند ترجمه نیک گهر و بیش از دههاده‌ها بار در کتاب «روش شناسیروش‌شناسی علوم اجتماعی» وبر ترجمه چاوشیان، ترجمه کتاب «اقتصاد و جامعه»، «روش تحقیق ساروخانی» و بویژه «کندکاوهای فرامرز رفیع پور» - تحصیلکرده آلمان - ووو...ووو… از معادل «تفهم» و «جامعه شناسیجامعه‌شناسی تفهمی» استفاده شدهشده‌است است لطفالطفاً تصحیح نمایید. با تشکر [[کاربر:AzizAlizad|AzizAlizad]] ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)
:سلام پینگ نکردید متوجه نشدم. کاره ساده‌ای است خود شما هم می‌توانید انجام دهید مستند به [[وپ:مسیر]] و در ضمن این ایده را فراموش مکنید [[وپ:جسور]] [[کاربر:Dayhimak|<font size="3" face="IranNastaliq">'''دیهیم'''</font>]] ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۴۸ (UTC)
 
== [[:en:Guevarism|Guevarism]] ==
درود؛ همسنگ مقاله یادشده دو مقاله در وپفا داریم که این صحیح نیست! یکی ناقص و قدیمی‌تر ([[گوارائیسم]]) و دیگری حاصل کار شما: [[گواریسم]]. درست این هست که مقاله اول را گسترش می‌دادید و اگر با عنوان نوشتار موافق نیستید، آن را به عنوان ''گواریسم'' منتقل می‌کردید. هنوز هم دیر نشده. دست شما را می‌بوسد. &mdash; [[User talk:KOLI|<span style="color:#873636">K</span><span style="color:#36c">O</span><span style="color:#d33">L</span><span style="color:#fc3">I</span>]] ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)