تفاوت میان نسخه‌های «زبان جکی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
| familycolor = Caucasian
| fam1 = [[زبان‌های قفقازی شمال شرقی]]
| fam2 = [[زبان‌های لزگی|لزگی]]
| fam3 = [[زبان‌های لزگی|سامور]]
| fam4 = [[زبان‌های لزگی|سامور جنوبی]]
| fam5 =
| iso3 =