تفاوت میان نسخه‌های «متیلن بلو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
 
== کاربرد در صنعت ==
متیلن بلو یک ماده رنگزای فونکسیونل که به عنوان یک رد-اُکس-ایندیکاتورعملایندیکاتور عمل کرده و درحالت‌هایدر حالت‌های اکسید یا احیاء شده دارای رنگ‌های گوناگون (آبی/بی‌رنگ) می‌باشد. یکی از آزمایش‌های تعیین کیفیت شیر که با آن شمار باکتری‌های موجود در شیر خام تخمین زده می‌شود، آزمایش احیای متیلن بلو است.
 
محیط کشت [[ائوزین متیلن بلو]] در کشت میکروب‌ها به کار می‌رود. متیلن بلو برای رنگ‌آمیزی بافت‌ها نیز استفاده می‌شود.