تفاوت میان نسخه‌های «شهربابک»

 
* باشگاه صنعت مس شهربابک
** [[باشگاه فوتبال مس شهربابک]] در لیگ دسته اول فوتبال ایران حضور دارد.<ref>[https://www.varzesh3.com/news/1761410/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86//پایگاه ورزش سه: صعود تیم فوتبال مس شهربابک به لیگ دسته اول فوتبال ایران]</ref>
* باشگاه شهرداری شهربابک:
* باشگاه شهرداری شهربابک: تیم بدمینتون شهرداری شهربابک در لیگ برتر بدمینتون ایران حضور دارد. همچنین تیم پینگ پنگ شهرداری شهربابک در لیگ برتر تنیس روی میز ایران حضور دارد و به مقام قهرمانی بانوان ایران نیز دست یافته است.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/07/2511253/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF//خبرگزاری تسنیم: قهرمانی تیم تنیس روی میز شهرداری شهربابک در لیگ برتر پینگ پنگ ایران]</ref>
** تیم بدمینتون شهرداری شهربابک در لیگ برتر بدمینتون ایران حضور دارد.
* باشگاه شهرداری شهربابک: تیم بدمینتون شهرداری شهربابک در لیگ برتر بدمینتون ایران حضور دارد. همچنین* تیم پینگ پنگ شهرداری شهربابک در لیگ برتر تنیس روی میز ایران حضور دارد و به مقام قهرمانی بانوان ایران نیز دست یافته است.<ref>[https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/07/2511253/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF//خبرگزاری تسنیم: قهرمانی تیم تنیس روی میز شهرداری شهربابک در لیگ برتر پینگ پنگ ایران]</ref>
 
== مراکز درمانی ==
۴٬۳۶۰

ویرایش