ناحیه بیابانی و نیمه‌بیابانی خلیج فارس: تفاوت میان نسخه‌ها