تفاوت میان نسخه‌های «ناخداباوری»

خنثی‌سازی ویرایش 33648791 از محک (بحث) منظور همان قبلی‌ست.
(فکر کنم اینگونه رایجتر است)
برچسب‌ها: تغییر هدف تغییرمسیر برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 33648791 از محک (بحث) منظور همان قبلی‌ست.)
برچسب‌ها: تغییر هدف تغییرمسیر خنثی‌سازی
 
#تغییر_مسیر [[خداناباوریغیرخداباوری]]
{{R from move}}