بحث:رضاشاه: تفاوت میان نسخه‌ها

:به همین سیاق، به جملهٔ «{{tq|این مملکت به رضاشاه‌های بیشتری نیاز ندارد}}» توجه کنید. گفتن «{{tq|این مملکت به رضاهای شاه بیشتری نیاز ندارد}}» مضحک به نظر می‌رسد. من رضاشاه را یک واحد جداناپذیر می‌دانم، همانطور که دیکتاتور را نمی‌توان بیشتر تجزیه کرد: «{{tq|این مملکت به دیکتاتورهای بیشتری نیاز ندارد}}». ‏[[کاربر:4nn1l2|4nn1l2]] ([[بحث کاربر:4nn1l2#top|بحث]]) ‏۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۳ (UTC)
[[کاربر:4nn1l2]] این چه حرفیست؟ رضاشاه هیچگاه نمی‌تواند به یک واژه تبدیل شود. شاه عنوان است. کجا دیده‌اید که یک لقب با یک اسم واژه مرکب بسازند؟ [[کاربر:Taddah|Taddah ]] ([[بحث کاربر:Taddah|بحث]]) ‏۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)
:«[https://readingferdowsi.com/ فردوسی‌خوانی]» و [[کوشک احمدشاهی]][http://niavaranmu.ir/cat/161] و [http://wikijoo.ir/index.php/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C ملکشاه سلجوقی] و [https://wikijoo.ir/index.php/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87 ناصرالدین ملکشاه] و [[ایل ملکشاهی]] و [[شهرستان ملکشاهی]] و ... ‏[[کاربر:4nn1l2|4nn1l2]] ([[بحث کاربر:4nn1l2#top|بحث]]) ‏۱ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)
 
=== نظر ===