تفاوت میان نسخه‌های «راهنما:گیت»

۱۱۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱ ماه پیش
</syntaxhighlight>
 
گیت پیام خواهد داد که تغییراتی صورت گرفته که برای کامیت{{یادچپ|commit: "[https://www.lexico.com/definition/commit transfer something to (a state or place where it can be kept or preserved)]"}} شدن روی سکو{{یادچپ|stage}} نرفته‌اند. کامیت زدن چیزی نیست جز همان ساختن نسخه، یا به عبارتی ملموس‌تر گرفتن یک عکس از فایل‌ها در یک زمان معین. موقع عکاسی فقط از فایل‌هایی عکس گرفته می‌شود که روی سکو قرار گرفته باشند. مثلاً اگر پنج فایل تغییر کرده باشند و دو تایشان را روی سکو برده باشید ولی سه تایشان را نه، موقع کامیت زدن/نسخه ساختن/عکس گرفتن فقط تغییرات همان دو فایلِ روی سکو ضبط خواهد شد (شاید صحیح‌ترین و شهودی‌ترین ترجمه برای کامیت، «ثبت و ضبط» باشد). خلاصه روی سکو بردن فایل‌ها فقط برای این است که دست شما برای انتخاب آنچه می‌خواهید انجام دهید باز باشد و قدرت انتخاب بیشتری داشته باشید.
<syntaxhighlight lang="bash">
On branch T292685