تفاوت میان نسخه‌های «راهنما:گیت»

جز
me@linuxbox:~/wiki/mediawiki-config$ git review -R
</syntaxhighlight>
استفاده کنید که مستلزم فشردن چند دکمهٔ کمتر است :) و احتمالاً راحت‌تر به خاطر سپرده می‌شود و قسمت topic در کامیتصفحهٔ مربوطه در گریت را با نام شاخه‌ای که درون آن هستید به صورت خودکار پر می‌کند. اما توجه کنید که topic را با استفاده از push هم می‌توانید پر کنید. کافی است {{چر}}%topic={{چر}} را خودتان به انتهای refs/for/master بیفزایید، اینطوری:
<syntaxhighlight lang="bash">
me@linuxbox:~/wiki/mediawiki-config$ git push origin HEAD:refs/for/master%topic=T292685