تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای حذف/احمدی‌نژاد، معجزه هزاره سوم»

برچسب: مشارکت در نبح
برچسب: مشارکت در نبح
* {{بماند}} به اندازه کافی منابع به آن پرداخته ند. [[User:خاچی|<font color="red">'''خاچی'''</font>]] ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)
* {{حذف شود}} با نظر همکارمان دیهیم موافقم و تعجب میکنم چطور با چهار منبع گفته می شود به اندازه کافی منابع به آن پرداخته اند. [[کاربر:Editor 00056|Editor 00056]] ([[بحث کاربر:Editor 00056|بحث]]) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۵ (UTC)
* {{بماند}} سرشناس است. [https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/202913-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1][https://www.rajanews.com/news/40939] ‏[[کاربر:4nn1l2|4nn1l2]] ([[بحث کاربر:4nn1l2#top|بحث]]) ‏۳ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۳ (UTC)