چارلز جنکس: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
* [[داستان پست-مدرنیسم]]، ترجمه احسان حنیف، نشر فکر نو، ۱۳۹۸.
* [[نظریه‌ها و مانیفست‌های معماری معاصر]]، ترجمه احسان حنیف، نشر فکر نو، ۱۳۹۷. (نامزد جایزه بهترین کتاب [[سی و هفتمین دوره کتاب سال ایران]] در بخش هنر).
* [[معماری پرش کیهانی|معماری جهان در حال جهش]]، ترجمه [[وحید قبادیان]] و داریوش ستارزاده، نشر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. ۱۳۸۷.
* پست مدرنیسم چیست، ترجمه فرهاد مرتضایی، نشر کلهر. ۱۳۸۵.