تفاوت میان نسخه‌های «رمزگذار»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
در [[الکترونیک دیجیتال|طراحی دیجیتال]]، '''رمزگذار''' {{انگلیسی|encoder}} مداری است که ۲<sup>n</sup> خط ورودی و n خط خروجی دارد. مدار انکودر عکس عمل [[رمزگشا|دیکودر]] را انجام می‌دهد. مدار انکودر، سیگنال‌های [[باینری]]‌های چندگانه ورودی را به یک عدد کوچکتر فشرده می‌کند. در هر لحظه تنها یکی از ورودی‌ها می‌تواند مقدار «1» داشته باشد و بقیه ورودی‌ها باید در حالت «0» باشند. در صورتی‌که چند ورودی به صورت هم‌زمان در حالت «1» قرار داشته باشند، آن ورودی که اولویت بالاتری نسبت به بقیه دارد، در مدار اثر می‌گذارد. به چنین مداری، '''انکودر با اولویت''' گفته می‌شود.
 
==== انواع رمزگذاررمزگذارها ها ([[:en:Encoder|encoder]]) ====
 
# انکودر افزایشی (Incremental encoder) :در این نوع انکودرها از دو فرستنده و گیرنده [[فروسرخ|مادون قرمز]] در دو طرف چرخ شیاردار با فاصله مشخص استفاده می شود بنابراین با چرخش چرخ ما دو پالس خروجی داریم که با یکدیگر اختلاف فاز دارند و براساس آن می توان جهت چرخش را نیز مشخص نمود. به طور مثال اگر از این انکودر در رباتی استفاده شده یاشد و لحظه ای برق قطع شود، پس از اتصال دوباره برق ربات باید از نقطه صفر دوباره شروع به کار کند.
# انکودر مطلق (Absolute encoder) :در انکودرهای مطلق از یک صفحه شفاف استفاده می شود که بخش های خاصی از آن سیاه شده اند و از چندین فرستنده گیرنده (به طور مثال 8 جفت) استفاده می شود. در هر لحضه تعدادی از این گیرنده ها صفر و برخی یک را نشان می دهد، بدین ترتیب یک عدد [[دستگاه اعداد دودویی|باینری]] می دهد که زاویه بین صفر تا 360 درجه می توان محاسبه کرد. پس این نوع انکودر علاوه بر میزان جابجایی، موقعیت را نیز به شما می دهد. به طور مثال اگر از این انکودر در رباتی استفاده شده یاشد و لحظه ای برق قطع شود ،پس از اتصال دوباره برق نیازی نیست که ربات شما از نقطه صفر دوباره شروع به کار کند.
# انکودر نسبی :به این صورت که یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز در دو طرف چرخ شیاردار قرار می گیرد. در این نوع از انکودرها صرفا موقعیت نسبی جسم چرخنده نسبت به موقعیت اولیه اندازه گیری می شود و نمی توان جهت چرخش را مشخص کرد.
# انکودر سیمی : اساس کار این انکودر مانند انکودرهای نسبی می باشد با این تفاوت که بجای صفحه ی شیار دار از نوار یا (Tape) استفاده می شود. جرثقیل ها پرکاربردترین مکان برای استفاده از این سری از انکودرها می باشد.
# [https://myhiti.ir/product/magnet-card-encoder/ انکودر کارت مگنت]{{پیوند مرده|date=مارس 2021 |bot=InternetArchiveBot }} ([[پلی وینیل کلراید|pvc]]) :از طریق تماس هد با نوار مغناطیسی انجام می گیرد به این صورت که شما برای خواندن و یا نوشتن این کارتها داخل نرم افزار اول بر روی کلمه WRI / REA کلید کرده بعد کارت را کشیده تا اطلاعات انتقال پیدا کند.
 
# انکودر افزایشی (Incremental encoder) : در این نوع انکودرها از دو فرستنده و گیرنده [[فروسرخ|مادون قرمز]] در دو طرف چرخ شیاردار با فاصله مشخص استفاده می شودمی‌شود؛ بنابراین با چرخش چرخچرخ، ما دو پالس خروجی داریم که با یکدیگر اختلاف فاز دارند و براساس آن می توانمی‌توان جهت چرخش را نیز مشخص نمود. به طور مثال اگر از این انکودر در رباتی استفاده شده یاشدباشد و لحظه ایلحظه‌ای برق قطع شود، پس از اتصال دوباره برق ربات باید از نقطه صفر دوباره شروع به کار کند.
# انکودر مطلق (Absolute encoder) : در انکودرهای مطلق از یک صفحه شفاف استفاده می شودمی‌شود که بخش هایبخش‌های خاصی از آن سیاه شده اندشده‌اند و از چندین فرستنده گیرنده (به طور مثال 8 جفت) استفاده می شودمی‌شود. در هر لحضهلحظه تعدادی از این گیرنده هاگیرنده‌ها صفر و برخی یک را نشان می دهد،می‌دهد، بدین ترتیب یک عدد [[دستگاه اعداد دودویی|باینری]] می دهدمی‌دهد که زاویه بین صفر تا 360 درجه می توانمی‌توان محاسبه کرد. پس این نوع انکودر علاوه بر میزان جابجایی، موقعیت را نیز به شما می دهدمی‌دهد. به طور مثال اگر از این انکودر در رباتی استفاده شده یاشد و لحظه ایلحظه‌ای برق قطع شودشود، ،پسپس از اتصال دوباره برق نیازی نیست که ربات شما از نقطه صفر دوباره شروع به کار کند.
# انکودر نسبی : به این صورت که یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز در دو طرف چرخ شیاردار قرار می گیردمی‌گیرد. در این نوع از انکودرها صرفا موقعیت نسبی جسم چرخنده نسبت به موقعیت اولیه اندازهاندازه‌گیری گیری می شودمی‌شود و نمی تواننمی‌توان جهت چرخش را مشخص کرد.
# انکودر سیمی : اساس کار این انکودر مانند انکودرهای نسبی می باشدمی‌باشد با این تفاوت که بجای صفحهصفحهٔ ی شیار دارشیاردار از نوار یا (Tape) استفاده می شودمی‌شود. جرثقیل هاجرثقیل‌ها پرکاربردترین مکان برای استفاده از این سری از انکودرها می باشدمی‌باشد.
# [https://myhiti.ir/product/magnet-card-encoder/ انکودر کارت مگنت]{{پیوند مرده|date=مارس 2021 |bot=InternetArchiveBot }} ([[پلی وینیل کلراید|pvc]]) : از طریق تماس هد با نوار مغناطیسی انجام می گیردمی‌گیرد به این صورت که شما برای خواندن و یا نوشتن این کارتهاکارت‌ها داخل نرم افزارنرم‌افزار اول بر روی کلمه WRI / REA کلید کرده بعد کارت را کشیده تا اطلاعات انتقال پیدا کند.
 
== منابع ==