تفاوت میان نسخه‌های «جمعیت‌شناسی تاریخی منطقه ارومیه»

دستکاری‌های بدون منبع
(دستکاری‌های بدون منبع)
برچسب: خنثی‌سازی
سرهنگ میهن اوضاع ارومیه را در اوایل دهه بیست خورشیدی اینگونه توصیف می‌کند:<ref name="ارومیه و تحرکّات «کمیتة نجات» ">{{یادکرد وب | تاریخ بازبینی = ۱ اکتبر ۲۰۱۴ | عنوان=ارومیه و تحرکّات «کمیتة نجات» | ناشر=فصلنامه گفتگو | تاریخ=شماره ۵۳ | نام=کاوه بیات | نام خانوادگی=[[کاوه بیات|بیات]] | نشانی=http://www.goftogu.com/article/2009/07/orumiye.html}}</ref>
 
جمعیت ارومیه از قبل و دوران اولیل اسلام فقط کرد و اشوری ها ساکن بودند. آذری به زور مهاجرت در ارومیه و اطرف نقده سکنا گزیدند و چون مذهب شیعه داشتن حکومت ها بیشتر طرف انها بوده و حتی اسم استان را آذربایجان نامیدند هر چند بالای ۷۰ درصد از ساکنین این استان کرد هستند و حتی یک شهر خالص آذری در استان وجود ندارد خیلی از شهرها از جمله مهاباد ،بوکان ، سردشت ، اشنویه ، پیرانشهر و .... صددرصد کرد زبانن.، «''... سه قسمت عمده کرد آثوری و عجم (منظور از عجم ساکنین شهر و رعایای [[شیعه مذهب]] [[ترک‌زبان]] هستند)... این سه طبقه بر اثر پیشینه خصومت آمیز خونینی که از دیر زمانی با هم دارند کاملاً مخالف یکدیگر بوده، یگانه آمال و آرزوی آنان نابود ساختن و انتقامجویی از دشمنان خود می‌باشد…''»
 
== تاریخ ==
در اوایل دوره اسلامی کردها و [[مسیحیان]] ساکنان ارومیه را تشکیل می‌دادند که هیچ ترکی در ارومیه ساکن نبود .<ref name="EI">URMIYA, Encyclopaedia of Islam</ref> اما به مرور در دوره‌های بعدی [[ترک‌های ایرانی|ترک‌ها]] به جمعیت ارومیه از طرف قفقاز ، تبریز‌، میاندواب، خوی ، زنجان اضافه شدند در دوره ترکان [[غزنویان|غزنوی]] سپس ترکان [[امپراتوری سلجوقی|سلجوقی]] ارومیه دارای جمعیت بالایی از ترکان شد.
 
در یک سند دست اول مربوط به سده ۱۲ق/۱۸م که [[امپراتوری عثمانی|عثمانی‌ها]] از مردم ارومیه مالیات می‌گرفتند، از مجموع ۱۵۰۶ مؤدی مالیاتی شهر ارومیه، ۱۴۵۳ مؤدی تُرک و [[ترکمن‌ها|ترکمن]] -که ۱۱۰ آنان کوچنده و ۱۳۴۳ نفر آنان یکجانشین بودند-، ۳۱ مؤدی کُرد، ۱۵ نفر یهودی، سه نفر مسیحی و چهار نفر بدون دین عنوان شده‌اند.<ref>{{پک|نصیرآوا|۱۳۹۲|ف=بازشناسی یک منبع دست اول برای تاریخ اجتماعی ایران|ک=فصلنامه گنجینه اسناد |ص=}}</ref>
طبق یک مطالعه از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی در سطح شهر ارومیه که حدود سال ۱۳۹۸ انجام گرفت نشان می‌دهد که ترک زبانان ۴۰ درصد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده و کرد زبانان حدود ۵۷ درصد بوده‌اند. در این آمارگیری نمونه‌ای درصد آشوری‌ها، فارس‌زبان‌ها و ارمنی‌ها در شهر ارومیه به ترتیب ۱/۲، ۰/۲ و ۰/۶ بود.<ref>{{پک|معاونت سنجش از دور و جغرافیا|۱۳۷۸|ک=فرهنگ جغرافیایی شهرستانهای کشور: شهرستان ارومیه|ص=۲۳۹}}</ref>
 
طبق یک مطالعه از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی در سطح شهر ارومیه که حدود سال ۱۳۹۸۱۳۷۹ انجام گرفت نشان می‌دهد که ترک زبانان ۴۰۸۵٫۷ درصد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده و کرد زبانان حدود ۵۷۱۰٫۵ درصد بوده‌اند. در این آمارگیری نمونه‌ای درصد آشوری‌ها، فارس‌زبان‌ها و ارمنی‌ها در شهر ارومیه به ترتیب ۱/۲،۱٫۷، ۰/۲۱٫۶ و ۰/۶۰٫۵ بود.<ref>{{پک|معاونت سنجش از دور و جغرافیا|۱۳۷۸|ک=فرهنگ جغرافیایی شهرستانهای کشور: شهرستان ارومیه|ص=۲۳۹}}</ref>
(البته باید دانست که این آمارها احتمال اشتباه را نیز دارا می‌باشند، زیرا به طور کامل معلوم نیست کسانی که در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند ساکن ارومیه هستند یا خیر.)
بر طبق آماری منتشره در سال ۱۳۹۸۱۳۷۶ ۳۴۶۳ درصد شهرستان ارومیه را مسلمانان اثنی عشری، ۶۵۳۶ درصد را مسلمانان سنی شافعی و حنفی و همچنین یک درصد را مسیحیان آشوری و ارمنی تشکیل می‌دادند.<ref name=" اورمیه (شهرستان)">{{یادکرد وب | تاریخ بازبینی = ۱ نوامبر ۲۰۱۴ | عنوان=اورمیه (شهرستان) | ناشر=[[دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] | نام=عنایت‌الله | نام خانوادگی=[[عنایت‌الله رضا|رضا]] | نشانی=http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/4884}}</ref>
 
== اقوام ارومیه قبل از اسلام ==
 
== ترک‌ها ==
ترک‌ها تقریبا ۴۰ درصداکثریت جمعیت ارومیه را تشکیل می‌دهند، طبق یک مطالعه از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی در سطح شهر ارومیه که حدود سال ۱۳۹۸۱۳۷۹ انجام گرفت نشان می‌دهد که ترک زبانان ۴۱۸۵٫۷ درصد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده و کرد زبان‌ها حدود ۵۷۱۰٫۵ درصد بوده‌اند. در این آمارگیری نمونه‌ای درصد آشوری‌ها، فارس‌زبان‌ها و ارمنی‌ها در شهر ارومیه به ترتیب ۱/۲،۱٫۷، ۰/۲۱٫۶ و ۰/۶۰٫۵ بود.<ref>{{پک|معاونت سنجش از دور و جغرافیا|۱۳۷۸|ک=فرهنگ جغرافیایی شهرستانهای کشور: شهرستان ارومیه|ص=۲۳۹}}</ref>بر طبق آماری منتشره در سال ۹۸۱۳۷۶ ،۳۴،۶۳ در صد شهرستان ارومیه را مسلمانان اثنی عشری، ۶۵۳۶ درصد را مسلمانان سنی شافعی و حنفی و همچنین ۱ درصد را مسیحیان آشوری و ارمنی تشکیل می‌دادند.<ref name="اورمیه (شهرستان)2">{{یادکرد وب|تاریخ بازبینی = ۱ نوامبر ۲۰۱۴ |عنوان=اورمیه (شهرستان)|ناشر=[[دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]]|نام=عنایت‌الله|نام خانوادگی=[[عنایت‌الله رضا|رضا]]|نشانی=http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/4884}}</ref>
 
=== اغوزها ===