استخوان پس‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بخش صدفی:
در سطح درون‌سری عناصر زیر دیده می‌شوند:
# برجستگی پس‌سریدرونی داخلیپس‌سری: سطح داخلی صدف پس‌سری توسط یک برجستگی مرکزی نامنظم به نام برجستگی پس سری داخلی به چهار حفره پس‌سری تقسیم می‌شوند؛ دو حفره اکسی پیتال تحتانی چهار گوشند و با نیم کره‌های مخچه مجاورند و دو حفره پس‌سری فوقانی سه گوشند و با لوب‌های پس‌سری نیم‌کره‌های مغزی مجاورت دارند.
# قسمتی از ناودان سینوس سهمی (ساجیتال) فوقانی:
از برجستگی پس‌سری داخلی به سمت زاویه فوقانی یک ناودان عریض با لبه‌های برجسته امتداد دارد به نام ناودان سینوس سهمی فوقانی که قسمت خلفی [[داس مغزی]] به لبه‌های آن می‌چسبد.
== نمای برون‌سری ==
سطح برون‌سری (خارجی) دارای نشانه‌های زیر است:
# برجستگی پس‌سریبیرونی خارجیپس‌سری:
منطبق بر برجستگی پس‌سری داخلی است. برجستگی آن چندان واضح نیست چون جمجمه رو به بیرون تحدب دارد. برجسته‌ترین نقطه آن [[برجستگی بیرونی پس‌سری|تهِ سر]] <sup>inion</sup> نامیده می‌شود.
# ستیغ پس‌سری بیرونی:
از برجستگی پس‌سری خارجی شروع شده و تا لبه خلفی سوراخ بزرگ کشیده می‌شود که محل اتصال رباط پس گردنی می‌باشد.
# خطوط پس‌گردنی: در دو سوی ستیغ نام برده شده و کمی بالاتر از برجستگی پس‌سری بیرونی، سه خط در هر طرف دیده می‌شود. به خطی که از بقیه بالاتر است «بالاترین خط پس‌گردنی» گویند و به دوتای باقیمانده که در طرفین ستیغ قرار دارند به ترتیب خطوط پس‌گردنی بالایی و پایینی می‌گویند که این خطوط محل اتصال [[رباط پس‌گردنی]] می‌باشند که از رباط‌های مهم است.
 
{{-}}
{{Auto images
| align=right
|text_align =center
| total_width=830
| width1= 5184 |height1= 3456 |image1 = Squamous part of occipital bone - animation.gif
| caption1 = بخش صدفی استخوان پس‌سری
| width2= 1486 |height2= 1024 | image2 = Occipital condyle - animation09.gif
| caption2 = لقمه‌های (کوندیل‌های) پس‌سری
| width3= 4272 |height3= 2848| image3 = External occipital protuberance - close-up - animation2.gif
| caption3 = برجستگی بیرونی پس‌سری ([[برجستگی بیرونی پس‌سری|تهِ سر]])
 
}}
{{-}}
 
== کناره‌ها ==
۱۶۰٬۳۷۶

ویرایش