استخوان پس‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
{{-}}
{{multiple image
{{Auto images
| align = right
| total_width =830 620
|text_align =center
| total_width=830
| width1= 5184 |height1= 3456 |image1 = Squamous part of occipital bone - animation.gif
| caption1 = بخش صدفی استخوان پس‌سری
| width2= 1486 |height2= 1024 | image2 = Occipital condyle - animation09.gif
| caption2 = لقمه‌های (کوندیل‌های) پس‌سری
| width3= 4272 |height3= 2848| image3 = External occipital protuberance - close-up - animation2.gif
| caption3 = برجستگی بیرونی پس‌سری ([[برجستگی بیرونی پس‌سری|تهِ سر]])
 
| width1= 5184 |height1= 3456 |image1 = Squamous part of occipital bone - animation.gif
| alt1 =
| caption1 = بخش صدفی استخوان پس‌سری
 
| width2= 1486 |height2= 1024 | image2 = Occipital condyle - animation09.gif
| alt2 =
| caption2 = لقمه‌های (کوندیل‌های) پس‌سری
 
| width3= 4272 |height3= 2848 | image3 = External occipital protuberance - close-up - animation2.gif
| alt2 =
| caption3 = برجستگی بیرونی پس‌سری ([[برجستگی بیرونی پس‌سری|تهِ سر]])
 
| footer =
}}
 
{{-}}
 
۱۶۰٬۳۸۳

ویرایش