تفاوت میان نسخه‌های «بحث:معماری پایدار»

Sicaspi صفحهٔ بحث:معماری پایدار را به بحث:معماری پایا که تغییرمسیر بود منتقل کرد: stable نیست sustainable است
(Sicaspi صفحهٔ بحث:معماری پایدار را به بحث:معماری پایا که تغییرمسیر بود منتقل کرد: stable نیست sustainable است)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)