روان‌نژندی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{مدرک}}
در [[روان‌شناسی]] روان‌نژندی نوعی [[سراسیمگی]] است که پایه و اساس کالبد شناسانه‌ای ندارد.
به عبارتی دیگر روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساسی عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید.