فرانک لوید رایت: تفاوت میان نسخه‌ها

(ویژگی پیوندهای پیشنهادی: ۵ پیوند افزوده شد.)
 
== چند نکته دربارهٔ فرانک لوید رایت ==
{{منبع}}
فرانک لوید رایت همان‌طور که یک معمار بود، یک منتقد اجتماعی نیز بود، که بخاطر زندگی شخصی اش هم به اندازه فعالیت‌های معماری اش شناخته شده‌است. مراحل مختلف زندگی فرانک لوید رایت را می‌توان بهمراه ابعاد مختلف زندگی اش روایت کرد، همان‌طور که در کتاب «زندگی ساخته شده، بیوگرافی معماران» اثر «آناتو زابال بسکو» و «خاویار مارکوس» ذکر شده‌است. تعدادی از جزئیات زندگی او برای شما فراهم آورده‌ایم تا نگاهی به زندگی فردی بیاندازید که بسیاری از پروژه‌های پایدار قرن بیستم اثر او هستند.