سید محمدجواد ذاکر طباطبایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه هرزنگاری شبکه‌های اجتماعی پیوند به بیرون نیازمند بازبینی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| فعالیت =
| ناشر =
| شاگرد = حسین عینی‌فرد{{-}}سید علی مؤمنی{{-}}حمید علیمی{{-}}احمد فقیه مایانی
| اندازه_تصویر =
| نام_اصلی = میر محمدجواد ذاکر طباطبایی
۲۷

ویرایش