نعل درگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

 
===== 2 _ نعل درگاه چوبی =====
این نعل درگاه را از تیرهای مقاوم چوبی با مقطع گرد می سازند . دو تیر چوبی در طرفین و روی تکیه گاه طوری قرار داده می شوند که تیرها به اندازه ۳۰ سانتی متر از طرفین بر روی تکیه گاه ها قرار گیرد ،گیرد، برای جلوگیری از غلتیدن تیرهای گرد ، قسمت وسط و دو سر تیرها را با قطعات چوبی و میخ به یکدیگر متصل می کنند . تیرهای چوبی را باید قبل از مصرف به سموم ضد موریانه آغشته نمود تا از نفوذ موریانه و حشرات موذی دیگر به داخل آن ها جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ترابی اصفهانی رضا،کتاب آشنایی با اجزای اصلی ساختمان پارس بوک .}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==