نعل درگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

 
===== 2 _ نعل درگاه چوبی =====
این نعل درگاه را از تیرهای مقاوم چوبی با مقطع گرد می سازند . دو تیر چوبی در طرفین و روی تکیه گاه طوری قرار داده می شوند که تیرها به اندازه ۳۰ سانتی متر از طرفین بر روی تکیه گاه ها قرار گیرد، برای جلوگیری از غلتیدن تیرهای گرد ، قسمت وسط و دو سر تیرها را با قطعات چوبی و میخ به یکدیگر متصل می کنند . تیرهای چوبی را باید قبل از مصرف به سموم ضد موریانه آغشته نمود تا از نفوذ موریانه و حشرات موذی دیگر به داخل آن ها جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ترابی اصفهانی رضا،کتاب آشنایی با اجزای اصلی ساختمان پارس بوک .}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==