محمد یوسف کیانی: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
دکتر محمد یوسف کیانی در سال ۱۳۱۷ در بابل به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۴۲ با درجه کارشناسی باستانشناسی و تاریخ هنر از دانشگاه تهران دانش‌آموخته شد و یک سال بعد با مدرک کارشناسی تاریخ از همان دانشگاه فارغالتحصیل شد. کارشناسی ارشد باستانشناسی را در سال ۱۳۴۴ در همان دانشگاه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به دانشگاه لندن رفت و در سال ۱۳۴۹ با مدرک دکتری رشته باستانشناسی و تاریخ هنر اسلامی از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.
 
وی پس از پایان دوره کارشناسی در وزارت فرهنگ و هنر وقت از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷ مشغول فعالیت در سمت‌های کارشناس امور باستانشناسی و رئیس موزه هنرهای ایران بود. وی مسئولیت نمایشگاه‌های بین‌المللی هنرهای جهان اسلام لندن در سال ۱۹۷۳، هنرهای ایران توکیو در سال ۱۹۷۶ و هنرهای ایران عهد ساسانی نیویورک در سال ۱۹۷۷ را نیز بر عهده داشته‌است. در زمان زندگانی ایشان کتابی با عنوان باستان‌شناسی دوره اسالامیاسلامی در بزرگداشت ایشان در دانشگاه بوعلی همدان منتشر شد.
 
وی سرانجام در سیزدهم خردادماه سال ۱۳۹۷ از دنیا رفت و پس از تشیع در موزه ملی ایران توسط دوستان، همکاران و شاگردانش پیکرش در گلزار شهدای شهمی‌رزاد منتقل شد.<ref>https://www.isna.ir/news/semnan-38369/دکتر-کیانی-کتاب-منتشرنشده-ای-ندارد-فقدان-استاد-کیانی-خسرانی</ref>