تفاوت میان نسخه‌های «موسیقی جنوب ایران»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۵ سال پیش
جز
روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی
جز (روبوت: تصحیح یونی‌کد فارسی)
[[موسیقی]] جنوبی ایران ملهم از طبيعتطبیعت تفتيدهتفتیده و گرم ايناین منطقه ، سرشار از شور و نیرو و حرارت است.
آن چه بيشبیش از همه برای بررسی موسيقیموسیقی هرمزگان دارای اهميتاهمیت به نظر می رسد، ترکيبترکیب جمعيتیجمعیتی ايناین منطقه است . در ايناین منطقه به جز ساکنان محلی، تیره‌های ديگریدیگری از جمله مهاجرينمهاجرین بسياربسیار قديمیقدیمی آفريقايیآفریقایی نيزنیز زندگی می کنند . موسيقیموسیقی كرانه‌هایکرانه‌های جنوب ايرانایران ، به باور برخی از شناسندگان، با موسيقیموسیقی بوميانبومیان آفريقايیآفریقایی پيوندیپیوندی ژرف و ريشهریشه دار يافتهیافته است .
موسيقیموسیقی به صورتهای گوناگون در هرمزگان اجرا می شود:
 
* [[بندری]]
۲۴٬۴۵۸

ویرایش