همبرگر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏top: re-categorisation per CFD، جایگزین شد: انواع ← گونه، | مواد ← |مواد اصلی، |مواد ← |مواد اصلی، اصلی اصلی ← اصلی با استفاده از AWB
جز (clean up، جایگزین شد: برنگاشت ← زیرنویس، دیگرنام ← نام جایگزین، سرو ← دمای سرو (2)، مواد ← مواد اصلی (2)، دگرش ← انوا با استفاده از AWB)
برچسب: ویرایش توسط ویرایشگر خودکار
جز (←‏top: re-categorisation per CFD، جایگزین شد: انواع ← گونه، | مواد ← |مواد اصلی، |مواد ← |مواد اصلی، اصلی اصلی ← اصلی با استفاده از AWB)
برچسب: ویرایش توسط ویرایشگر خودکار
| بخش‌غذا= غذای اصلی
| دمای سرو= گرم
| مواد اصلی = گوشت چرخ‌کرده، [[نان]]
| انواعگونه=
| کالری=
| اطلاعات دیگر=