الگو:جعبه اطلاعات نژاد سگ: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
<includeonly>{{short description|نژاد سگ|noreplace}}{{infobox
| bodyclass = biota
 
| abovestyle = background-color:#d3d3a4;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;
| aboveclass = summary
| above = {{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}
| above = {{{name|{{{نام|{{#if:{{#invoke:Wikidata|ViewSomething|labels|en|value}}|{{#invoke:Wikidata|ViewSomething|labels|en|value}}|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}}}}
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{نگاره|}}}}}|size={{formatnum:{{{image_size|{{{imagedimensions|{{{اندازه نگاره|}}}}}}}}}|R}}|sizedefault=frameless|alt={{{image_alt|}}}}}
| caption = {{{image_caption|{{{caption|{{{زیرنویس|}}}}}}}}}
 
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image2|{{{نگاره۲|}}}}}}|size={{formatnum:{{{image_size2|{{{imagedimensions2|{{{اندازه نگاره۲|}}}}}}}}}|R}}|sizedefault=frameless|alt={{{image_alt2|}}}}}
| caption2 = {{{image_caption2|{{{caption2|{{{زیرنویس۲|}}}}}}}}}
 
| labelstyle = white-space:nowrap;padding-right:0.65em<!--(برای اطمینان از فاصله بین برچسب و داده در یک خط)-->;
| label1 = {{nowrap|دیگر نام‌ها}}<!--This nowrap keeps this column from being excessively narrow.-->
| datastyle = line-height:1.3em;
| data1 = {{{altname|}}}
 
| label1 = {{nowrap|نام‌های دیگر}}<!--nowrap از باریک شدن زیاد جلوگیری می‌کند.-->
| data1 = {{{altname|{{{نام دیگر|}}}}}}
 
| label2 = لقب‌ها
| data2 = {{{nickname|{{{لقب|}}}}}}
 
| label3 = کشورخاستگاه
| data3 = {{{origin|{{{country|{{{خاستگاه|{{{کشور|}}}}}}}}}}}}
 
| label4 = {{#if:{{{breeds|{{{نژادها|}}}}}}{{{stock|}}}|[[انبارFoundation بنیادیstock]]}}
| data4 = {{{breeds|{{{stock|{{{نژادها|}}}}}}}}}
 
| label6 = وضعیت {{#if:{{{landrace|}}}{{{cross|{{{ترکیبی|}}}}}}{{{x|}}}{{{×|}}}{{{var|{{{تنوع|}}}}}}|تنوع|نژاد}}
| label5 = حمایت‌کننده
| data6 = {{#if:{{{extinct|{{{extinct|منقرض شده}}}}}}|[[انقراض|منقرض شده]]{{#if:{{{notrecognized|{{{notrecognised|{{{unrecognized|{{{unrecognised|{{{به رسمیت نشاخته|}}}}}}}}}}}}}}}|.&#32;}}}}{{#if:{{{notrecognized|{{{notrecognised|{{{unrecognized|{{{unrecogised|{{{به رسمیت نشاخته|}}}}}}}}}}}}}}}|[[kennel club|باشگاه‌های سگ]] اصلی آنرا به عنوان [[Dog breed|نژاد سگ]] به رسمیت نمی‌شناسند.}}
| data5 = {{{patronage|}}}
 
| label6 = {{#if:{{{landrace|}}}{{{cross|}}}{{{x|}}}{{{×|}}}{{{var|}}}|Variety|وضعیت نژاد}}
| data6 = {{#if:{{{extinct|}}}|[[منقرض‌شده]]{{#if:{{{notrecognized|{{{notrecognised|{{{unrecognized|{{{unrecognised|}}}}}}}}}}}}|.&#32;}}}}{{#if:{{{notrecognized|{{{notrecognised|{{{unrecognized|{{{unrecogised|}}}}}}}}}}}}|Not recogni{{#if:{{{notrecognised|{{{unrecognised|}}}}}}|s|z}}ed as a [[Breed standard|standardi{{#if:{{{notrecognised|{{{unrecognised|}}}}}}|s|z}}ed breed]] by any major [[kennel club]].}}
 
| rowstyle20 = padding:0;
| data20 = {{#if:{{{weight|{{{وزن|}}}}}}{{{maleweight|{{{وزن نر|}}}}}}{{{femaleweight|{{{وزن ماده|}}}}}}{{{height|{{{قد|}}}}}}{{{maleheight|{{{وزن نر|}}}}}}{{{femaleheight|{{{وزن ماده|}}}}}}{{{coat|{{{پوشش|}}}}}}{{{color|{{{رنگ|}}}}}}{{{colour|}}}{{{litter_size|{{{اندازه توله|}}}}}}{{{life_span|{{{طول عمر|}}}}}}
|{{infobox3cols | child = yes
| bodyclass = collapsible {{#if:{{{collapse_standards_and_traits|{{{تاشو|}}}}}}|collapsed|<!--Do not collapse by default; it's an accessibilityاز problemتاشو andاستفاده aنکنید. usabilityبرای problemکاربران forتلفن millionsهمراه، ofمشکل mobileایجاد usersمی‌کند!-->}}
 
| headerstyle = background-color:#d3d3a4;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;
| header21 = ویژگی‌ها
 
| label22 = وزنقد
| data22 = {{{weightheight|{{{قد|}}}}}}
 
| label23 = {{#if:{{{weightheight|{{{قد|}}}}}} |<nowiki />| وزنقد}}
| data23a = {{#if:{{{maleweightmaleheight|{{{قد نر|}}}}}}|نرسگ‌ها}}
| data23b = {{{maleweightmaleheight|{{{قد|}}}}}}
 
| label24 = {{#if:{{{weightheight|{{{قد|}}}}}}{{{maleweightmaleheight|{{{قد نر|}}}}}} |<nowiki />| وزنقد}}
| data24a = {{#if:{{{femaleweightfemaleheight|{{{قد ماده|}}}}}}|سگ ماده}}
| data24b = {{{femaleweightfemaleheight|{{{قد ماده|}}}}}}
 
| label25 = قدWeight
| data25 = {{{heightweight|{{{وزن|}}}}}}
 
| label26 = {{#if:{{{heightweight|{{{وزن|}}}}}} |<nowiki />| ارتفاعوزن}}
| data26a = {{#if:{{{maleheightmaleweight|{{{وزن نر|}}}}}}|نرسگ‌ها}}
| data26b = {{{maleheightmaleweight|{{{وزن نر|}}}}}}
 
| label27 = {{#if:{{{heightweight|{{{وزن|}}}}}}{{{maleheightmaleweight|{{{وزن نر|}}}}}} |<nowiki />| ارتفاعوزن}}
| data27a = {{#if:{{{femaleheightfemaleweight|{{{وزن ماده|}}}}}}|سگ ماده}}
| data27b = {{{femaleheightfemaleweight|{{{وزن ماده|}}}}}}
 
| label28 = پوشش
| data28 = {{{coat|{{{پوشش|}}}}}}
 
| label29 = رنگ{{#if:{{{colour|}}}|u}}r
| data29 = {{{color|{{{colour|{{{رنگ|}}}}}}}}}
 
| label31 = Litter&nbsp;sizeاندازه توله
| data31 ={{{litter_size|{{{اندازه توله|}}}}}}
 
| label32 = طول عمر
| data32 ={{{life_span|{{{طول عمر|}}}}}}
}}
}}
 
| rowstyle40 = padding:0;
<!-- UPDATEME if you add another kennel club! -->
| data40 = {{#if:{{{kc_name|}}}{{{kc2_name|}}}{{{kc3_name|}}}{{{fcistd|}}}
| data40 = {{#if:{{{fcistd|}}}{{{fcistd1|}}}{{{akcstd|}}}{{{akcstd1|}}}{{{akcfss|}}}{{{akcmisc|}}}{{{ankcstd|}}}{{{ankcstd1|}}}{{{ckcstd|}}}{{{ckcstd1|}}}{{{ckcmisc|}}}{{{kcukstd|}}}{{{kcukstd1|}}}{{{nzkcstd|}}}{{{nzkcstd1|}}}{{{ukcstd|}}}{{{ukcstd1|}}}{{{otherstd|}}}
|{{infobox3cols | child = yes
| bodyclass = collapsible {{#if:{{{collapse_standards_and_traits|{{{تاشو|}}}}}}|collapsed|<!--از تاشو استفاده نکنید. برای کاربران تلفن همراه، مشکل ایجاد می‌کند!-->}}
| rowstyle40 = padding:0;
| bodyclass = collapsible {{#if:{{{collapse_standards_and_traits|}}}collapsed|<!--Do not collapse by default; it's an accessibility problem and a usability problem for millions of mobile users!-->}}
 
|header41 = استانداردهای باشگاه‌های سگ
| header41 = {{anchor|ibbs}}دسته‌بندی / استانداردها
| headerstyle = background-color:#d3d3a4;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;
|label82 = {{{kc_name|}}}
 
| data82 = {{#if:{{{kc_std|}}}|[{{{kc_std}}} standard]}}
<!-- World-wide organizations, alpha order by acronym -->
|label83 = {{{kc2_name|}}}
| label42 = [[سازمان جهانی سگ|FCI]]
| data83 = {{#if:{{{kc2_std|}}}|[{{{kc2_std}}} standard]}}
| data42a = {{#if:{{{fcigroup|}}}|گروه {{{fcigroup}}}}}{{#if:{{{fcisection|}}}|, Section {{{fcisection}}}}}{{#if:{{{fcinum|}}}|&#32;#{{{fcinum}}}}}
|label84 = {{{kc3_name|}}}
| data42b = {{br separated entries
| data84 |1 = {{#if:{{{fcistdkc3_std|}}}|[{{{fcistdkc3_std}}} استانداردstandard]}}
| label85 = [[سازمان جهانی سگ|FCI]]
|2 = {{#if:{{{fcistd1|}}}|[{{{fcistd1}}}]}}
| data85 = {{شکستن ورودی‌ها
|3 = {{#if:{{{fcistd2|}}}|[{{{fcistd2}}} استاندارد]}}
|1 = {{#if:{{{fcistd|}}}|[{{{fcistd}}} standard]}}
|2 = {{#if:{{{fcistd1|}}}|[{{{fcistd1}}} standard]}}
|3 = {{#if:{{{fcistd2|}}}|[{{{fcistd2}}} standard]}}
}}
<!-- Regional multi-national organizations, alpha order by acronym -->
<!-- [none at present] -->
 
<!-- Major national organizations -->
<!-- National organizations, alpha order by acronym -->
| label43 = [[کلاب کنل آمریکایی|AKC]]
| data43a = {{#if:{{{akcgroup|}}}|{{{akcgroup}}}}}
| data43b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{akcstd|}}}|[{{{akcstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{akcstd1|}}}|[{{{akcstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{akcstd2|}}}|[{{{akcstd2}}} استاندارد]}}
}}
| label44 = <nowiki />
| data44 = {{#if:{{{akcfss|}}}|The AKC [http://www.akc.org/reg/fss_details.cfm سرویس انبار بنیادی ای‌کاسی] (FSS) سرویس ثبت‌کننده‌ای اختیاری برای سگ‌های اصیلی است که هنوز واجد شرایط برای ثبت در ای‌کاسی نیستند.}}
| label45 = <nowiki />
| data45 = {{#if:{{{akcmisc|}}}|The AKC [http://www.akc.org/breeds/miscellaneous_class.cfm دسته‌بندی متفرقهٔ ای‌کاسی] دسته‌بندی متفرقهٔ ای‌کاسی] به‌منظور تکمیل فهرست به‌رسمیت‌شناسی سی‌کاسی در حال کار است.}}
| label46 = [[انجمن کنل ملی استرالیایی|ANKC]]
| data46a = {{#if:{{{ankcgroup|}}}|{{{ankcgroup}}}}}
| data46b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{ankcstd|}}}|[{{{ankcstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{ankcstd1|}}}|[{{{ankcstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{ankcstd2|}}}|[{{{ankcstd2}}} استاندارد]}}
}}
| label47 = [[کلاب کنل کانادایی|CKC]]
| data47a = {{#if:{{{ckcgroup|}}}|{{{ckcgroup}}}}}
| data47b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{ckcstd|}}}|[{{{ckcstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{ckcstd1|}}}|[{{{ckcstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{ckcstd2|}}}|[{{{ckcstd2}}} استاندارد]}}
}}
| label48 = <nowiki />
| data48 = {{#if:{{{ckcmisc|}}}|فهرست متفرقهٔ سی‌کاسی، به‌منظور تکمیل فهرست به‌رسمیت‌شناسی سی‌کاسی در حال کار است.}}
 
| label49 = [[کلاب کنل|KC&nbsp;(UK)]]
| data49a = {{#if:{{{kcukgroup|}}}|{{{kcukgroup}}}}}
| data49b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{kcukstd|}}}|[{{{kcukstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{kcukstd1|}}}|[{{{kcukstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{kcukstd2|}}}|[{{{kcukstd2}}} استاندارد]}}
}}
| label50 = [[کلاب کنل نیوزیلند|NZKC]]
| data50a = {{#if:{{{nzkcgroup|}}}|{{{nzkcgroup}}}}}
| data50b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{nzkcstd|}}}|[{{{nzkcstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{nzkcstd1|}}}|[{{{nzkcstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{nzkcstd2|}}}|[{{{nzkcstd2}}} استاندارد]}}
}}
| label51 = [[کلاب کنل متحده|UKC]]
| data51a = {{#if:{{{ukcgroup|}}}|{{{ukcgroup}}}}}
| data51b = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{ukcstd|}}}|[{{{ukcstd}}} استاندارد]}}
|2 = {{#if:{{{ukcstd1|}}}|[{{{ukcstd1}}}]}}
|3 = {{#if:{{{ukcstd2|}}}|[{{{ukcstd2}}} استاندارد]}}
}}
 
<!-- If you add another standard above, be sure to update the line of code marked "UPDATEME", further up. -->
| label52 = {{#if:{{{otherstd|}}}|Other}}
| data152 = {{{otherstd|}}}
}}
}}
 
| label91 = نکته‌ها
| label70 = ملاحظات
| data70data91 = {{{note|{{{نکته|}}}}}
 
| belowstyle = background-color: #d3d3a4;
| below = <span class="vernacular">{{#if:{{{x|}}}{{{×|}}}|[[Canid hybridسگ]]|{{#if:{{{trinomial|}}}|Dog|[[سگ|سگ خانگی]]}}}}</span> ({{#if:{{{x|}}}{{{×|}}}|<span class="hybrid">''[[Canis lupus familiarisسگ]]'' × ''{{{x|{{{×}}}}}}''</span>|<span class="trinominal">{{{trinomial|''Canis lupus familiaris''[[سگ]]}}}</span>}})
 
}}{{main other|[[Categoryرده:Articlesمقاله‌ها withبا 'species'ریزقالب microformats«گونه»]]
}}</includeonly>{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|}}|preview=صفحه‌ای که از [[الگو:جعبه اطلاعات نژاد سگ]] با پارامتر نامعلوم "_VALUE_" استفاده می‌کند|ignoreblank=y| × | altname | breeds | caption | caption2 | coat | collapse_standards_and_traits | color | colour | country | cross | extinct | fcistd | fcistd1 | fcistd2 | femaleheight | femaleweight | height | image | image_alt | image_alt2 | image_caption | image_caption2 | image_size | image_size2 | image2 | imagedimensions | imagedimensions2 | kc_name | kc_std | kc2_name | kc2_std | kc3_name | kc3_std | landrace | life_span | litter_size | maleheight | maleweight | name | nickname | note | notrecognised | notrecognized | origin | stock | trinomial | unrecogised | unrecognised | unrecognized | var | weight | x | نام | نگاره | اندازه نگاره | زیرنویس | نگاره۲ | اندازه نگاره۲ | زیرنویس۲ | نام دیگر | لقب | خاستگاه | کشور | نژادها | ترکیبی | تنوع | منقرض شده | به رسمیت نشاخته | تاشو | قد | قد نر | قد ماده | وزن | وزن نر | وزن ماده | پوشش | رنگ | اندازه توله | طول عمر }}[[رده:مقالات دارای جعبه اطلاعات]]<noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
{{توضیحات}}<!-- خواهشمند است رده‌ها و توضیحات را به زیرصفحه توضیحات بیافزایید. -->
{{Documentation}}<!-- Categories should be put at the bottom of [[Template:Infobox Dog breed/doc]] -->
</noinclude>