تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری دوم فرانسه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
ناپلئون که آرزوهایش را در ایتالیا از دست رفته می‌دید گذاشت تا [[آلمان]] بر [[دانمارک]] بر سر پرسمان [[شلسویگ-هولشتاین]] به پیروزی برسد.این تناقضهای سیاسی او سبب شد تا مخالفانش در برگیرنده کاتولیکها، جمهوریخواهان و آزدایخواهان در جبهه واحدی به نام ''یگان آزاد'' گرد هم بیایند.انتخابات می وژوئن ۱۸۶۳ چهل کرسی را ازآن اپوزیسیون نمود و [[آدولف تیر]] به ریاست مجلس رسید.او خواستار آزادیهای نیازی شد.
 
برای امپراتور سخت بود که این لغزشهای درونی و درماندگیهای بیرونی را برتابد، او دیگر توان سرکوب این موجهای خروشان را نداشت.مجلیمجلس وزیرانی را برگمارد از آن دسته یک فرد ضدروحانی به نام [[ژان ویکتور دوروی]] وزیر آموزش شد که چندی پس از ان اعتراض [[کلیسا]] را نسبت به برنامه درسی او در ۱۸۶۴ را به دنبال داشت.
 
به هر روی مجلس زیر رهبری تیر بیش از دودمان پادشاهی به [[قانون اساسی]] بها می‌داد.ولی باز اپوزیسوین تبعیدی جمهوریخواه وجود داشت که سخنگوی توانایی چون [[ویکتور هوگو]] یکی از عضوهای آن بود.