سید هبة الدین شهرستانی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن بخش همایش بزرگداشت
(←‏وفات: افزودن توضیحات و ارجاعات بیشتر)
(افزودن بخش همایش بزرگداشت)
|page = ۳۷-۳۸
|isbn =
}}
</ref>
 
== همایش بزرگداشت ==
همایش بزرگداشت ''سید هبةالدین شهرستانی'' توسط دانشگاه کوفه و [[کالج اسلامی لندن]] در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۸۹ (۳۱ مارس ۲۰۱۰ و ۱ آوریل ۲۰۱۰) در دانشکده ادبیات دانشگاه کوفه برگزار شد.<ref>
{{cite web
|url = http://www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=239580
|title = ياد و خاطره ای از دكتر سيد محمدعلی شهرستانی، مؤسس دانشگاه بين المللی علوم اسلامی
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref><ref>
{{cite web
|url = https://iqna.ir/fa/news/3958386/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
|title = کنفرانس بزرگداشت علامه سید هبة‌ ‌لدین شهرستانی
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref> در این همایش ده‌ها مقاله توسط اساتید این دانشگاه و تعدادی از میهمانان ارائه شد. کتاب «السید هبةالدین الحسینی الشهرستانی، حیاته و نشاطه العلمی و الاجتماعی (۱۳۰۱ - ۱۳۸۶ق)»<ref>
{{cite web
|url = http://mtif.ir/book/8952/%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
|title = السید هبة الدین الحسینی الشهرستانی - بنیاد محقق طباطبایی
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref> به سفارش ''مؤسسه کتابشناسی شیعه''<ref>
{{cite web
|url = https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
|title = مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه - ویکی شیعه
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref> و به کوشش ''سید عبدالستار الحسنی البغدادی''<ref>
{{cite web
|url = http://mtif.ir/person/45157/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
|title = سید عبد الستار حسنی بغدادی - بنیاد محقق طباطبایی
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref> نیز در این همایش رونمایی شد. این کتاب مفصل‌ترین اثر زندگینامه‌ای در مورد ''سید هبةالدین شهرستانی'' است.<ref>
{{cite web
|url = https://www.adinehbook.com/gp/product/6009064106
|title = السید هبه الدین الحسینی الشهرستانی حیاته و نشاطه العلمی والاجتماعی
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref><ref>
{{cite web
|url = http://historylib.com/books/1047/%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%87%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
|title = السید هبة الدین الشهرستانی حیاته و نشاطه العلمی و الاجتماعی - کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
|trans-title =
|language = fa
|access-date = 16 December 2021
}}
</ref>
 
==پانویس==
{{پانویس|اندازه=ریز۲}}
 
==منبع==