علوم طبیعی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب منبع
(برچسب منبع)
{{بدون منبع}}
{{دانش‌ها}}
'''علوم طبیعی'''، شاخه‌ای از [[علم|علوم]] است که با توصیف، [[پیش‌بینی]] و [[درک]] پدیده‌های طبیعیِ مبتنی بر [[شواهد تجربی]] ناشی از مشاهده و آزمایش، سر و کار دارد و در آن، سازوکارهایی مانند [[داوری همتا]] و تکرارپذیری یافته‌ها برای اطمینان از اعتبار اکتشافات‌های علمی استفاده می‌شوند.