مرد مورچه‌ای (فیلم): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [[پل راد]] در نقش [[مرد مورچه‌ای (اسکات لنگ)|اسکات لنگ / مرد مورچه‌ای]]
* [[اوانجلین لیلی]] در نقش [[هوپ ون دین]]: دختر هنک پیم
* [[کوری استول]] در نقش [[درن کراس]] / [[یلوجکت]]
* [[بابی کاناول]] در نقش پکستون
* [[مایکل پنیا]] در نقش لوئیس: هم‌سلولی لنگ