میرزا جواد ملکی تبریزی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (←‏درگذشت: اصلاح جمله)
</ref>
* [[ملا محمدکاظم خراسانی]]
* [[ملاحسینقلی همدانی]]<ref name=mjmt3/>: ''میرزا جواد آقا ملکی تبریزی'' ارادت خاصی به وی داشت و ۱۴ سال نزد ایشان شاگردی کرد.<ref name=mjmt8>
{{cite web
|url = https://hawzah.net/fa/Article/View/6600/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%22%D9%85-1344-%D9%82%22