میرزا جواد ملکی تبریزی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن جستارهای وابسته، اصلاح چینش منابع، افزودن پیوند به بیرون برای علاقه‌مندان، افزودن دستی چند رده: اصلاحات تمام شد.
(افزودن جستارهای وابسته، اصلاح چینش منابع، افزودن پیوند به بیرون برای علاقه‌مندان، افزودن دستی چند رده: اصلاحات تمام شد.)
}}
</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[سید هبة الدین شهرستانی]]
* [[عبدالکریم خوئینی زنجانی]]
* [[آقا ضیاءالدین عراقی]]
* [[محمدجواد بلاغی]]
* [[علی‌اصغر مازندرانی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* کتاب [[گلشن ابرار]] جلد اول
* [http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6433/6655/78624 دستور العمل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی] حوزه نت
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/6433/6655/78624 دستور العمل دستورالعمل‌های میرزا جواد آقا ملکی تبریزی] حوزه نت
* [https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C میرزا جواد ملکی تبریزی - ویکی شیعه]
* [https://www.aparat.com/v/xCBeg/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%84%DA%86%DB%8C توصیه میرزا جواد ملکی تبریزی به مرحوم شالچی]
* [https://www.aparat.com/v/LiI7c/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C مستند زندگینامه مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (از عرفای معاصر)]
* [https://www.aparat.com/v/R7XJ0/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AA شعری که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در قنوت نماز شبش می‌خواند]
* [https://www.aparat.com/v/SopPQ/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C داستان آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی]
 
{{ترتیب رده|ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا}}
 
[[رده:زادگان ۱۲۷۴ (قمری)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۴۳ (قمری)]]
[[رده:اهالی تبریز]]
[[رده:روحانیان شیعه]]
[[رده:عارفان مسلمان]]
[[رده:عالمان شیعه]]
[[رده:عالمان مسلمان]]
[[رده:روحانیان شیعه]]
[[رده:مدفونان گورستان شیخان قم]]
[[رده:مدفونان گورستان شیخان قم]]