میرزا ملکم‌خان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
| predecessor2 =
| successor2 = [[نریمان‌خان قوام السلطنه]]
| office3 = [[فهرست سفیران ایران در بریتانیا|اولین سفیر ایران در بریتانیا]]
| monarch3 = [[ناصرالدین‌شاه قاجار]]
| primeminister3=
| term_start3 = ۱۲۵۲۱۲۵۱
| term_end3 = ۱۲۶۸
| predecessor3 = [[محسن معین‌الملک]]
| successor3 = شفیع[[محمدعلی خان نایب آجودان‌باشیعلاءالسلطنه]]
| office4 = [[فهرست سفیران ایران در مصر|اولین کنسول ایران در مصر]]
| monarch4 = [[ناصرالدین‌شاه قاجار]]