نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== نفقه زن در دوران عقد ==
اصولادر دوران عقد زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج ،ازدواج، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است . بنابراین ،بنابراین، در اینجا نه تمکین عام محقق شده است و نه تمکین خاص . به همین دلیل است که برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد .گیرد، اما چنین نکته ای قابل پذیرش نیست . چرا که بر اساس ماده 1102۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد ،شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
 
 
== شرایط وجود نفقه ==